Aktualizace soutěžních dokumentů

16.11.2017 Milan Venhoda

Aktualizace soutěžních dokumentů

Výkonný výbor ČSOS schválil aktualizaci základních soutěžních dokumentů: Pravidel a Soutěžního řádu

Oba aktualizované dokumenty naleznete v sekci dokumentů, nicméně změny jsou převážně formálního rázu (oprava překlepů a stylistiky).

Dále jsou v Pravidlech nově definonávy kategorie štafet (dosud byl jen vágní odkaz na analogii kategorií jednotlivců) a byly provedeny drobné úpravy směrných časů pro middle u kategorií DH17 a DH20.

V Soutěžním řádu jsou kategorie D14 a H14 nově zařazeny do Žebříčku A (dříve Žebříček B) a doplněna možnost hostování v závodě štafet. Upřesnění výpočtu žebříčku se týká případů, kdy jsou ve výslecích méně než 3 závodníci.

Prováděcí předpisy nyní výslovně uvádějí, že hostování je povoleno všech kategoriích tříčlenných štafet.

 

« zpět