Světová antidopingová agentura: Seznam zakázaných látek od 1. ledna 2022

17.12.2021 Matěj Burda Převzato z ČSOS

Světová antidopingová agentura: Seznam zakázaných látek od 1. ledna 2022

Světová antidopingová agentura (WADA) každoročně aktualizuje svůj Seznam zakázaných látek a metod, který určuje, jaké látky a metody jsou ve sportu zakázány, a to jak při soutěži, tak mimo ni.

Sportovcům a podpůrnému personálu se doporučuje, aby se seznámili se Seznamem zakázaných látek 2022 a jeho aktualizacemi, které vstupují v platnost od 1. ledna 2022. Souhrn hlavních aktualizací s vysvětlujícími poznámkami naleznete zde.

Jednou z významných aktualizací je přidání glukokortikoidů. Všechny injekční cesty podávání budou nyní pro glukokortikoidy během soutěžního období zakázány. Příklady podávání jsou v aktualizacích detailně popsány. Důrazně se doporučuje, aby sportovci dodržovali minimální "vymývací" období, vyjádřené od okamžiku podání do začátku soutěžního období. Tyto "vymývací" doby jsou zvýrazněny v souhrnu hlavních úprav a jsou založeny na použití těchto léků podle maximálních licencovaných dávek výrobce.

Je třeba poznamenat, že sportovci, kteří mají legitimní zdravotní důvod pro použití zakázané látky nebo metody na seznamu, mohou požádat o terapeutickou výjimku. Mezinárodní testovací agentura (ITA) nedávno uspořádala webový seminář vysvětlující seznam a aktualizace pro rok 2022. Sportovní lékárník ITA Mark Stuart a manažer TUE WADA David Healy v něm prezentují nejdůležitější informace, které sportovci a jejich podpůrný personál potřebují vědět, v praktickém a interaktivním formátu. Měli také hosta sportovce, Erica Mackenzieho, který poskytl pohled sportovců.


« zpět